Aria Investments tarpininkavo suteikiant privačias paskolas verslams, įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Per 2021 metus verslo finansavimo paslauga buvo suteikta kelioms įmonėms, suteikiant paskolų už 12 mln. EUR

start